Therapie

Psychotherapiepraktijk Alphen biedt behandelingen aan voor volwassenen vanaf 18 jaar.

Met welke klachten kan je je voor therapie aanmelden?

Psychotherapiepraktijk Alphen behandelt klachten die beschreven staan in de DSM 5, het handboek waarin alle psychiatrische klachten en hun criteria vermeld staan. Dit zijn bijvoorbeeld de volgende klachten.


  • Depressieve klachten: je voelt je al een lange tijd somber, hebt huilbuien, je piekert veel, je hebt overmatige schuldgevoelens, je voelt je minderwaardig, je hebt slaapproblemen, je hebt gebrek aan eetlust.
  • Angst- en paniekklachten: je hebt last van paniekaanvallen en vermijdt situaties waarin je angstig kan worden.
  • Hypochondrie: je bent zo bang om een ernstige ziekte te krijgen dat je jezelf continu controleert.
  • Dwangklachten: je hebt last van hinderlijke, steeds terugkerende gedachten en je hebt de drang bepaalde handelingen steeds te herhalen.
  • Overmatig piekeren: je bent te veel bezig met mogelijke angsten in de toekomst, waardoor je geen aandacht meer hebt voor dingen in het hier en nu.
  • Traumagerelateerde klachten: je hebt moeite met het verwerken van een aangrijpende ervaring, je hebt soms nachtmerries of herbelevingen over die ervaring, je vermijdt plekken die je eraan herinneren, je bent overdreven alert.
  • Somatoforme stoornissen: je hebt last van lichamelijke klachten die niet voldoende medisch verklaard kunnen worden, zoals pijnklachten, vermoeidheid.
  • Persoonlijkheidsproblematiek: je hebt al je hele leven last van bepaalde karaktereigenschappen waardoor je steeds in de problemen komt.

Deze klachten kunnen binnen de Generalistische Basis – GGZ (kortdurend) of binnen de Specialistische GGZ (langer durend) behandeld worden; dit wordt in de doorverwijzing van de huisarts vermeld.


Zie voor meer informatie de website van de Rijksoverheid.


Soort therapie

Er wordt gewerkt volgens landelijk vastgestelde richtlijnen en volgen de principes van de cognitieve gedragstherapie. Dit houdt in dat er gekeken wordt welk gedrag en welke gedachten een rol spelen bij de klachten. Voor meer informatie zie de website van de Vereniging voor Cognitieve GedragsTherapie (VGCT) Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van andere behandelvormen zoals EMDR (methode voor verwerking van traumatische ervaringen). Voor meer informatie zie de website van de Vereniging EMDR Nederland (VEN). De methode is eclectisch en gebruikt interventies uit verschillende therapiestromingen, zoals oplossingsgerichte therapie, Acceptance and Commitment Therapie (ACT), mindfulness.


Verdere doorverwijzing

Bij crisisgevoeligheid krijg je het advies je aan te melden bij de lokale GGZ-instelling waar er multidisciplinaire teams en een 24-uurs bereikbaarheid aanwezig zijn. Als er sprake is van verslavingsproblematiek, zijn er mogelijkheden voor behandeling bij een specialistisch centrum (De Brijder). Ook verdient een gespecialiseerd behandelcentrum de voorkeur bij bijvoorbeeld eetproblematiek, ernstige somatoforme klachten, autisme, etc.