Therapie

De klachten die behandeld worden staan beschreven in de DSM 5: dit is het handboek waarin alle psychiatrische klachten en hun criteria vermeld staan.
Lees meer over therapie...