Therapie

Wij behandelen klachten die beschreven staan in de DSM 5 classificatie. Dit is een handboek waarin alle psychiatrische klachten en hun criteria vermeld staan.
Lees meer over therapie...