Kosten

Zowel de behandelingen binnen de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ), als de behandelingen binnen de Specialistische GGZ (S-GGZ) vallen binnen de basisverzekering als er een verwijzing van de huisarts is. Deze behandelingen worden vergoed door je zorgverzekeraar (mits Psychotherapie Alphen een contract heeft met jouw zorgverzekering, zie onder).

Eigen Risico

Bij aanmelding geldt dat het wettelijk verplichte eigen risico ad €385,- zal worden aangesproken (dit bedrag kan hoger zijn indien je bij het afsluiten van de polis hebt gekozen voor een hoger eigen risico). Als je dit eigen risico dit kalenderjaar al aan andere zorg of medicijnen hebt besteed geldt dit uiteraard niet.


Zie verder ook de website van de Rijksoverheid
Of kijk op de website van de landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen: www.lvvp.info.


Registraties

Jacomine te Veldhuis (GZ-psycholoog/ psychotherapeut) is BIG-geregistreerde therapeut. Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een Nederlandse databank waarin een aantal officieel erkende gezondheidswerkers is geregistreerd. Alleen wie in het register is ingeschreven, is door de wet bevoegd deze beschermde titel te voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar.


Contracten met zorgverzekeraars


Jacomine te Veldhuis

Contracten voor 2023

koepel
Z&Z
ONVZ
CZ (CZ / NN / OHRA)
VGZ (IZA / UMC / UNIVE)
Zilveren Kruis (Interpolis / FBTO / Friesland)
ENO
ASR (Ditzo)
Caresq ( Ucare / Avitae)
DSW (DSW / InTwente / StadHolland)

GEEN contracten met:
 • Koepel Menzis: Menzis, AnderZorg

 • No show beleid

  Afspraken kunnen per telefoon, mail of sms tot voor 24 uur voor de afspraak kosteloos geannuleerd worden. Indien je zonder bericht niet op de afspraak verschijnt of indien je binnen 24 uur voor de afspraak de afspraak wilt annuleren wordt daar 50 euro voor in rekening gebracht. De rekening zal voldaan moeten zijn alvorens de gesprekken verder voort te kunnen zetten en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.


  NZA (Nederlandse Zorg Authoriteit) tarieven 2023

  Prestatie_code Naam Maximum-tarief
  CO0050 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 5 minuten 40,25
  CO0115 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Behandeling 5 minuten 32,12
  CO0180 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 15 minuten 70,58
  CO0245 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Behandeling 15 minuten 58,28
  CO0310 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 30 minuten 120,53
  CO0375 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Behandeling 30 minuten 101,71
  CO0440 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 45 minuten 170,38
  CO0505 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Behandeling 45 minuten 145,72
  CO0570 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 60 minuten 196,35
  CO0635 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Behandeling 60 minuten 173,65
  CO0700 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 75 minuten 239,96
  CO0765 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Behandeling 75 minuten 214,24
  CO0830 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 90 minuten 293,84
  CO0895 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Behandeling 90 minuten 261,48
  CO0960 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 120 minuten 424,65
  CO1025 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Behandeling 120 minuten 385,41