Kosten

Zowel de behandelingen binnen de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ), als de behandelingen binnen de Specialistische GGZ (S-GGZ) vallen binnen de basisverzekering als er een verwijzing van de huisarts is. Deze behandelingen worden vergoed door je zorgverzekeraar.

Eigen Risico

Bij aanmelding geldt dat het wettelijk verplichte eigen risico ad €385,- zal worden aangesproken (dit bedrag kan hoger zijn indien je bij het afsluiten van de polis hebt gekozen voor een hoger eigen risico). Als je dit eigen risico dit kalenderjaar al aan andere zorg of medicijnen hebt besteed geldt dit uiteraard niet.

Het eigen risico wordt aangesproken voor het jaar waarin de behandeling start (dus datum van de intake). Als de behandeling grotendeels in het volgende kalenderjaar plaats vindt, wordt toch gerekend met het jaar waarin de intake plaatsvindt.
Zie verder ook de website van de Rijksoverheid
Of kijk op de website van de landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen: www.lvvp.info.


Registraties

Jacomine te Veldhuis (GZ-psycholoog/ psychotherapeut) is BIG-geregistreerde therapeut. Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een Nederlandse databank waarin een aantal officieel erkende gezondheidswerkers is geregistreerd. Alleen wie in het register is ingeschreven, is door de wet bevoegd deze beschermde titel te voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar.


Contracten met zorgverzekeraars


Jacomine te Veldhuis

Contracten voor 2022

koepel
Z&Z
ONVZ
CZ (CZ / NN / OHRA)
VGZ (IZA / UMC / UNIVE)
Zilveren Kruis (Interpolis / FBTO / Friesland)
ENO
ASR (Ditzo)
Caresq ( Ucare / Avitae)
DSW (DSW / InTwente / StadHolland)

GEEN contracten met:
  • Koepel Menzis: Menzis, AnderZorg, HEMA

  • No show beleid

    Afspraken kunnen per telefoon, mail of sms tot voor 24 uur voor de afspraak kosteloos geannuleerd worden. Indien je zonder bericht niet op de afspraak verschijnt of indien je binnen 24 uur voor de afspraak de afspraak wilt annuleren wordt daar 50 euro voor in rekening gebracht. De rekening zal voldaan moeten zijn alvorens de gesprekken verder voort te kunnen zetten en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.